บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาประมูลงานระบบประปาและอื่นๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัสประจำปีฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หมู่บ้านสิวารัตน์ 2 เลขที่ 88/2 หมู่ที่.11 73000