บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด
รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม,เงินปันผลตามผลประกอบการบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด
10/286 หมู่ที่ 3 12000
เว็บไซต์: www.namoya.co.th