บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)จำกัด
เปิดดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)จำกัด
513/199-200 ซ.จรัญสนิทวงศ์37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 10700
ใช้งานแผนที่