Phangan Job Center
ทางเราบริหารจัดหาบุคลากรให้ตรงกับสายงาน ให้กับ บริษัทฯ, รีสอร์ท รวมจนถึงร้านอาหาร บนเกาะพะงัน เพราะตอนนี้เกาะพะงันมีการพัฒนาพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางพื้นที่จึงมีความต้องการบุคลากรมาจากต่างพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ
สวัสดิการ
บ้านพนักรับรองพนักงาน และข้อเสนอจากบริษัทฯ นั้นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phangan Job Center
103/4 หมู่ 1 84280
ใช้งานแผนที่