Panthira CGS Co. Ltd.
เป็นผู้นำเข้า เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เครื่องสแกนม่านตา ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ และ โทรศัพท์มือถือพร้อม Bluetooth เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท FERMAX ประเทศสเปน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Panthira CGS Co. Ltd.
Phutamonthon Sai 3 area 10170
เว็บไซต์: www.panthira.com