บริษัท พีเพิล โพรเซส คอนซัลท์ติ้ง จำกัด
บริษัท พีเพิล โพรเซส คอนซัลท์ติ้ง จำกัด (People Process Consulting Co.,Ltd : PPC) เป็นที่ปรึกษาและให้บริการการสรรหาบุคลากร (Recruitment Service) บริหารจัดการบุคลากรเสมือนเป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้าและการบริหารจัดฝึกอบรม สัมนา(Training Service) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเพิล โพรเซส คอนซัลท์ติ้ง จำกัด
อาคาร ณ นคร 99/349 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ 10120