บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเป่าขวดพลาสติก PET ปี พ.ศ.2540 บริษัทฯได้ทำการสร้างเครื่องขึ้นมาใช้ และในปี พ.ศ.2543 จึงได้ทำการผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติก PET พร้อม แม่พิมพ์พรีฟอร์ม PET และแม่พิมพ์เป่า PET อย่างจริงจังเพื่อทดแทน การนำเข้าเครื่องจักรต่างประเทศที่มีราคาสูงมาก เครื่องจักรของทางบริษัทฯมีหลายรุ่น สามารถเป่าขวดได้้ตั้ง แต่ 30 ml จนถึง 20 L และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบด้าน ขวดพลาสติกPET โดยมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการ ผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติก PET อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าอย่างมากมาย พร้อมกันนี้บริษัทฯยังมีทีมงานและผู้ เชี่ยวชาญไว้คอยบริการเพื่อให้เครื่องจักรที่อยู่กับลูกค้าทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากเครื่องเป่าขวดแล้วทางบริษัทฯ ยังมีส่วนของแม่พิมพ์ พรีฟอร์ม PET และ แม่พิมพ์เป่าขวด PET จำหน่ายซึ่งแม่พิมพ์พรีฟอร์ม PET นั้นจะออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้การเป่าขวดเกิด ประสิทธิภาพและง่ายต่อการผลิต อีกทั้งเรายังมีบริการในส่วนของการซ่อมเครื่องหรือแม่พิมพ์ที่ ลูกค้าบางรายซื้อจากต่างประเทศ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรของ SIDEL , KRONES , ASB , AOKI เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จำกัด
71/5 หมู่11 ถ.บางบอน 4 ซ.6 10150
เว็บไซต์: www.great-pet.com