บริษัท กีวี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริการให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ แก่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเรียนต่อนิวซีแลนด์ทุกระดับชั้นการศึกษา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กีวี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 11 ห้อง บี 7 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.kiwicentre.co.th