เปิดกิจการตั้งแต่ปี 2547 ดำเนินธุรกิจมีรายละเลอเอียดดังนี้
1. จำหน่ายเครื่อง CNC drilling/routing Machine
2. จำหน่าย PCB, ICT, FCT test probe
3. จำหน่าย Micro drill, End Mill, Special Tools
4. บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ Spindle
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ค่าล่วงเวลา
  • 3. โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิสเทค เอ็นจเนียริ่ง จำกัด
139/347 ถ.รังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เว็บไซต์: www.vistechtools.com, www.vistechpcb.com
ใช้งานแผนที่