เปิดกิจการตั้งแต่ปี 2547 ดำเนินธุรกิจมีรายละเลอเอียดดังนี้ 1. จำหน่ายเครื่อง CNC drilling/routing Machine 2. จำหน่าย PCB, ICT, FCT test probe 3. จำหน่าย Micro drill, End Mill, Special Tools 4. บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ Spindle
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่าล่วงเวลา 3. โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิสเทค เอ็นจเนียริ่ง จำกัด
139/347 ถ.รังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เว็บไซต์: www.vistechtools.com, www.vistechpcb.com
ใช้งานแผนที่