บริษัท อัลฟาเทคกรุ๊ป 2004 (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อัลฟาเทคกรุ๊ป 2004 (ประเทศไทย) จำกัด
200/129 ถนนนวมินทร์ 10240