บริษัท สมาร์ทแมทเทอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกแบบเขียนแบบ
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. เบี้ยขยัน
  • 3. โบนัสตามผลประกอบการ(เป็นบางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ทแมทเทอร์ จำกัด
469/22 ถนนเจริญกรุง 107 แยก15/1-1 10120
เว็บไซต์: www.smartmatter.co.th