บริษัท กฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
นำเข้า ส่งออก ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าเคมีเกษตรแนวใหม่
Benefits
- เงินเดือน - เบี้ยเลี้ยง - คอมมิชชั่น - โบนัส - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กฤษณา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1010/16 ถนนพระราม 4 10500