บริษัท เฟรท คอนเน็กท์ จำกัด
บริษัทฯเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฟรท คอนเน็กท์ จำกัด
731 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนน อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.frt-connect.com
ใช้งานแผนที่