บริษัท โอเอชเค ไฮย่า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภทหลักคือ 1.ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่ยานยนต์ 2.ออกแบบ-ซ่อม-สร้างเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะพัฒนา พร้อมทั้งขยายโครงสร้างองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน - เครื่องแบบพนักงาน - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) - เบี้ยขยัน ประจำเดือน (300-400-500) - ค่าเดินทาง ประจำวันทำงาน (35 บาท/วัน) - ค่าอาหาร ประจำวันทำงาน (35 บาท/วัน) - ค่ากะ (กรณีเข้ากะกลางคืน 40 บาท/วัน) - ค่าทักษะ (ตามตำแหน่งงาน) - ค่าตำแหน่งงาน (ตามตำแหน่งงาน) - เงินของขวัญ และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน - ปรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี - โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการ) - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์ที่บริษัทฯ กำหนด
ติดต่อ
OHK HAIYA (THAILAND) Co., Ltd.
999/47 ซอย GZ4 หมู่ที่ 15 โครงการบางกอก ฟรี เทรด โซน (ฝั่งขวา-เขตทั่วไป)
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
วิธีการเดินทาง
- รถยนต์ส่วนตัว - รถโดยสารประจำทาง
ใช้งานแผนที่