บริษัท โอเอชเค ไฮย่า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภทหลักคือ
1.ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่ยานยนต์
2.ออกแบบ-ซ่อม-สร้างเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า
โดยทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะพัฒนา พร้อมทั้งขยายโครงสร้างองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น
จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 • - เบี้ยขยัน (รายเดือน)
 • - เบี้ยขยันพิเศษ (พิจารณาจากผลงานประจำเดือน)
 • - ค่าเดินทาง (ประจำวัน)
 • - ค่าอาหาร (ประจำวัน)
 • - ค่ากะ (กรณีเข้ากะกลางคืน)
 • - ค่าทักษะ (ตามตำแหน่งงาน)
 • - ค่าตำแหน่งงาน (ตามตำแหน่งงาน)
 • - เงินของขวัญ และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ฝึกอบรม/สัมมนาประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • - ปรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี
 • - โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการ)
 • - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์ที่บริษัทฯ กำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
OHK HAIYA (THAILAND) Co., Ltd.
999/47 หมู่ที่ 15 โครงการบางกอก ฟรี เทรด โซน (ฝั่งขวา-เขตทั่วไป)
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
วิธีการเดินทาง
 • - รถยนต์ส่วนตัว
 • - รถโดยสารประจำทาง
ใช้งานแผนที่