บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด
บริษัทปลูกไม้สำหรับทำกระดาษ โรงงานผลิตชิ้นไม้สับ จัดซื้อไม้ ขายต้นกระดาษ งานส่งออก งานขนส่ง งานท่าเรือ และงานจักรกลหนัก
สวัสดิการ
เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าต่างจังหวัด เงินตามหัวข้อการทำงานรายเดือน เงินพิเศษประจำเดือน ค่ากะ OT สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง ค่า commission ชุดฟอร์มพนักงาน งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด
903 หมู่ 2 24120
เว็บไซต์: www.suankitti.com
ใช้งานแผนที่