บริษัท อีวัน อโกรเทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีเกษตร อาทิเช่น สารป้องกันกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดแมลง อาหารเสริม ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าเช่ารถ (กรณีมีรถยนต์ส่วนตัว)
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - วันหยุดพิเศษประจำเดือน
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีวัน อโกรเทค จำกัด
80/1 หมู่ 5 73130