บริษัท อีวัน อโกรเทค จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีเกษตร อาทิเช่น สารป้องกันกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารป้องกันกำจัดแมลง อาหารเสริม ฯลฯ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - เบี้ยเลี้ยง - ค่าเช่ารถ (กรณีมีรถยนต์ส่วนตัว) - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าโทรศัพท์ - วันหยุดพิเศษประจำเดือน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีวัน อโกรเทค จำกัด
80/1 หมู่ 5 73130