บริษัท แมนเดอร์ เพ้นท์ จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายเคมีในอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
สวัสดิการ
- มีสวัสดิการประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสตามผลประกอบการ และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมนเดอร์ เพ้นท์ จำกัด
96/64 หมู่ 5 ถ.รามอินทรา 10220
ใช้งานแผนที่