JobThai
McDonald's โอกาสดีๆ ที่แมคโดนัลด์ ที่คุณมีโอกาส ร่วมงานกับ Brand ระดับโลก เข้าร่วมหลักสูตรการจัดการร้านระดับสากลและร่วมเติบโตพร้อมกับการขยายสาขาทั่วประเทศ มีการขยายสาขาในประเทศไทยจำนวนมาก จึงได้เปิดรับสมัครผู้จัดการฝึกหัดและพนักงานจำนวนหลายอัตรา
สวัสดิการ
- อาหารระหว่างการทำงาน 1 มื้อ - เบี้ยขยัน - รางวัลพนักงานดีเด่น - กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงาน - โบนัส - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รางวัลอายุงาน - ค่ารอบทำงานช่วงกลางคืน ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท แมคไทย จำกัด
97/11 อาคารบิ๊กซี ราชดำริ ห้องออฟฟิศ 1 ชั้น 5 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.mcthai.co.th