บริษัท จีอีพี เทคโนโลยี จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Recoal TiO2 ที่ใช้กับถ่านหิน
Benefits
1. มีประกันสังคม 2. มีเบี้ยขยัน 3. มีเงินโบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จีอีพี เทคโนโลยี จำกัด
445/315 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านรุ่งทวี ซอยแพรกษา 14 10280