Intrend Design
ผลิตเข็มขัดแฟชั่น เข็มขัดนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งหัวเข็มขัด
สวัสดิการ
- commission, incentives, bonus - ประกันสังคม - การปรับเงินเดือนทุกปี ตามผลการประเมิน - ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Intrend Design
258/5-8 ซ.วัดจันทร์นอก(12) ถ.พระราม 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.intrenddesign.net
วิธีการเดินทาง
รถประทางสาย 35, 89, 205 รถประจำทางปรับอากาศสาย 35, 89, 205
ใช้งานแผนที่