บริษัท นวลแสงฟ้า 2549 จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการธุรกิจตั้งแต่ปี 2549 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันอุบัติเหตุ 3.โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวลแสงฟ้า 2549 จำกัด
300/1 ลาดพร้าว 23
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900