บริษัท พี.ซี.ซี. เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษา ระบบซักอบรีดอุตสาหกรรม ของผลิตภัณฑ์ อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ
สวัสดิการ
เงินเดือนและสวัสดิการตามข้อตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ซี.ซี. เจนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
123 ม.1 หมู่บ้าน หนองอาบช้าง 50180
เว็บไซต์: www.pcc-th.com
ใช้งานแผนที่