JobThai
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ การสำรวจศึกษา วางแผนโครงการ การออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม, การควบคุมงานก่อสร้างโครงการและการบริหารโครงการ อาทิเช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ , ระบบส่งน้ำ, ระบบประปา , ระบบชลประทาน , การเกษตรกรรม , งานก่อสร้างอาคาร , ถนน , สะพาน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ " มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี คุณภาพและประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศในงานวิศวกรรมที่ปรึกษาไทย"
สวัสดิการ
ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ, การท่องเที่ยวประจำปี , จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน-ภายนอก, โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1/833 หมู่ที่ 17
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130