เป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมกับเสนอทางออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกคืนความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิตที่อาศัยบนโลกนี้
การรณรงค์ของเราสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการทำงาน ปัจจุบันนี้ กรีนพีซได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อมกว่า 3 ล้านคน และมีสำนักงานกระจายอยู่ 43 ประเทศทั่วโลก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรีนพีซมีนโยบายไม่รับเงินทุนสนับสนุน จากทางหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรเอกชนใดๆ เพื่อให้กรีนพีซสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ เป็นกลาง การสนับสนุนของทุกคนเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ภาระกิจในการปกป้องโลกของเราดำเนินต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน
หากคุณชอบงานที่ท้าทาย และต้องการร่วมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทย
http://www.greenpeace.or.th/DDC/DDC-poster-new.jpg
สวัสดิการ
  • เงินเดือนประจำ
  • โบนัส(ตามความสามารถ)
  • ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันชีวิต(เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ)
  • โปรแกรมฝึกอบรม-พัฒนาศักยภาพ
  • มีโอกาสได้ร่วมงานกับกรีนพีซสากล วันหยุดประจำปี กิจกรรมสันทนาการภายในองค์กร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1371 ตึกแคปปิตอล ชั้นG ถนน พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.greenpeace.or.th
วิธีการเดินทาง
  • ตึกแคปปิตอล ตรงข้ามธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ใกล้แยกสะพานควาย
ใช้งานแผนที่