บริษัท เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค คอนซัลแตนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Text-And-Talk Academy เป็นสถาบันสอนภาษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษมากว่า 25 ปี โดยยึดมั่นในคติพจน์ที่ว่า “คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ” TAT มีชื่อเสียงในด้านการจัดอบรมการเรียนการสอนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมี คุณภาพ โดยมีครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการอบรมเทคนิคการสอนเป็นผู้ดำเนินหลักสูตร นอกจากการบริการหลักสูตรภายในสถาบันแล้ว TAT ได้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้จัดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนภายนอกด้วย เช่นกัน อาทิ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ทุกๆระดับ บริษัท ทั้งใหญ่และย่อม รวมถึงองค์กรภาครัฐอีกด้วย จากประสบการณ์กว่า 20 ปี อีกทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่า สถาบันภาษา Text-And-Talk Academy ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถาบันภาษาแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานและความพร้อมเป็นสูงสุด
Benefits
ประกันสังคม วันหยุด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค คอนซัลแตนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1961 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Directions
รถเมล์สาย 26, 34, 59, 63, 104, 126, 177, 178, 185, 545