บริษัท เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค คอนซัลแตนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Text-And-Talk Academy เป็นสถาบันสอนภาษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษมากว่า 25 ปี โดยยึดมั่นในคติพจน์ที่ว่า “คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ” TAT มีชื่อเสียงในด้านการจัดอบรมการเรียนการสอนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมี คุณภาพ โดยมีครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการอบรมเทคนิคการสอนเป็นผู้ดำเนินหลักสูตร นอกจากการบริการหลักสูตรภายในสถาบันแล้ว TAT ได้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้จัดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนภายนอกด้วย เช่นกัน อาทิ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ทุกๆระดับ บริษัท ทั้งใหญ่และย่อม รวมถึงองค์กรภาครัฐอีกด้วย จากประสบการณ์กว่า 20 ปี อีกทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่า สถาบันภาษา Text-And-Talk Academy ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถาบันภาษาแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานและความพร้อมเป็นสูงสุด
สวัสดิการ
ประกันสังคม วันหยุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เท็กซ์ แอนด์ ทอล์ค คอนซัลแตนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1961 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.text-and-talk.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 26, 34, 59, 63, 104, 126, 177, 178, 185, 545