บริษัท ไทย ลอส แองเจอร์ ลิส จำกัด
ส่งออก และ ผลิต วิกผม
สวัสดิการ
- เงินเดือนตาม ตกลง - ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย ลอส แองเจอร์ ลิส จำกัด
390/67 หมู่ 7 10270