บริษัท อัลเทค นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับเครื่องดื่ม ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถ ขยัน และอดทน เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ
Benefits
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อัลเทค นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
111/25-27 หมู่2 13170