JobThai
เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล (Central Group) และแฟมิลี่มาร์ทในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ร้านแฟมิลี่มาร์ท) เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ร่วมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปิดให้บริการในประเทศไทยกว่า 25 ปี แล้ว โดยมีแนวความคิดที่ว่า.. "แฟมิลี่มาร์ท เติมความสดใสให้คุณทุกวัน "
สวัสดิการ
1.ที่พักฟรี (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 2.ค่าพาหนะ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 3.เสื้อยูนิฟอร์ม (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 4.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาทต่อปี (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 5.ประกันสังคม 6.กองทุนเงินทดแทน (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 8.เงินช่วยเหลืออื่นๆ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 9.เงินกู้ยืมสวัสดิการ ร่วมกับธนาคารออมสิน (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 10.เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับธนาคารสงเคราะห์ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว) 11.โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
99/9 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 2
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10400
เว็บไซต์: www.familymart.co.th