เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล (Central Group) และแฟมิลี่มาร์ทในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ (ร้านแฟมิลี่มาร์ท) เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ร่วมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปิดให้บริการในประเทศไทยกว่า 25 ปี แล้ว โดยมีแนวความคิดที่ว่า..
"แฟมิลี่มาร์ท เติมความสดใสให้คุณทุกวัน "
สวัสดิการ
 • 1.ที่พักฟรี (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 2.ค่าพาหนะ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 3.เสื้อยูนิฟอร์ม (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 4.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาทต่อปี (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 5.ประกันสังคม
 • 6.กองทุนเงินทดแทน (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 8.เงินช่วยเหลืออื่นๆ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 9.เงินกู้ยืมสวัสดิการ ร่วมกับธนาคารออมสิน (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 10.เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับธนาคารสงเคราะห์ (ยกเว้นพนักงานชั่วคราว)
 • 11.โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
99/9 อาคารเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 2
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10400
เว็บไซต์: www.familymart.co.th
ใช้งานแผนที่