บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
สวัสดิการ
  • ค่ารถ
  • ค่าอาหาร
  • ค่าครองชีพ
  • ชุดฟอร์มและรองเท้าSafety
  • โบนัสยอดการผลิต
  • โบนัสประจำปี
  • ประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด
83/43 หมู่ 10 20230
เว็บไซต์: www.tcfo.co.th
ใช้งานแผนที่