บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
สวัสดิการ
 • ค่ารถ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าครองชีพ
 • ชุดฟอร์มและรองเท้าSafety
 • โบนัสยอดการผลิต
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด
  83/43 หมู่ 10 20230
  เว็บไซต์: www.tcfo.co.th
  ใช้งานแผนที่