บริษัท ทอง ทรานสมิทชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าในประเทศ และระหว่างประเทศมากว่า 17 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทอง ทรานสมิทชั่น จำกัด
ซอย 29/2 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ใช้งานแผนที่