บริษัท แองเจล่า แฟชั่น จำกัด
ประกอบกิจการค้านำเข้า ส่งออก ขายส่งและขายปลีก เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
สวัสดิการ
บริษัทพิจารณาผลงานและระยะเวลาการทำงาน ความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ จะให้โบนัสประจำปีตามที่กำหนดในเงื่อนไขของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แองเจล่า แฟชั่น จำกัด
129 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วิธีการเดินทาง
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53
ใช้งานแผนที่