บริษัท โซลูน่าร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
บริษัท โซลูน่าร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้กับองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โซลูน่าร์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
6/40 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ 10150
ใช้งานแผนที่