บริษัท เอ็น.พี.เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นธุรกิจที่ดำเนินการจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ เปิดดำเนินการ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เอ็น.พี.เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  เลขที่ 1 ซ.ลาดพร้าว 19 10900
  เว็บไซต์: ไม่มี