บริษัท เอ็น.พี.เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นธุรกิจที่ดำเนินการจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ เปิดดำเนินการ
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
  • ชุดฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.พี.เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1 ซ.ลาดพร้าว 19 10900
เว็บไซต์: ไม่มี