บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งประกอบอาหารสำเร็จรูป
สวัสดิการ
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าข้าว
  • - โบนัส
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
129/46,130/160-161 หมู่3
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170