บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งประกอบอาหารสำเร็จรูป
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยขยัน - ค่าข้าว - โบนัส - ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
129/46,130/160-161 หมู่3
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170