บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัทเป็นโรงงานดำเนินธุรกิจผลิตปลาป่น เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ โดยจำหน่ายให้กับ CP เป็นหลัก บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น80 อัตรา เป็นธุรกิจครอบครัว บริหารงานแบบเรียบง่าย ดำเนินกิจการมาร่วม 25ปี มีความมั่นคงอย่างมาก โดยพนักงานต้องปฏิบัติงานที่โรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
สวัสดิการ
- ที่พักในโรงงาน - โบนัสประจำปี - อื่นๆ ตามเหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งสินโภคภัณฑ์ จำกัด
71 หมู่8 74000