บริษัท เซนต์เมด จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการนำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ประเภทเครื่องมือช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องวัดสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจขณะนอนหลับ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น Zoll (สหรัฐอเมริกา) Mindray (จีน) Mortara (สหรัฐอเมริกา) Resmed (ออสเตรเลีย) เป็นต้น
สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตำแหน่งงาน) 2. ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 3. คอมมิชชั่น 4. ประกันสังคม 5. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 6. อาหารกลางวัน 7. เงินกู้ฉุกเฉิน 8. โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง 9. สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท เซนต์เมด จำกัด
อาคารเวสต์ คอมแพล็กซ์ ชั้นที่ 10 เลขที่ 222,222/1-2 ม.1 ถ.รัตนาธิเบศร์
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: http://www.saintmed.com
วิธีการเดินทาง
MRT สายสีม่วง (สถานีบางพลู) รถโดยสารประจำทาง 134,680,1024 รถตู้โดยสาร ตลาดบางบัวทอง,ไทรน้อย,สุพรรณบุรี
ใช้งานแผนที่