JobThai
บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ ทำธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมเหล็กใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก สำหรับสาขาประเทศไทยเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 1997 ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 18 ปี มีโรงงานทั้งหมด 2 โรงงาน ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และ ระยอง ขอต้อนรับผู้สมัครทุกๆท่านที่ต้องการความก้าวหน้า ความท้าทาย และความสนุกสนานในการทำงาน พร้อมเติบโตไปพร้อมๆกันกับบริษัทของเรา
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง พนักงาน (ตามที่บริษัทกำหนด ) - เบี้ยขยัน - ค่าเช่าบ้าน - ค่าภาษา (ภาษาเกาหลี,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) - เครื่องแบบพนักงาน - อาหาร เช้า กลางวัน เย็น - ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ(ประกันกลุ่ม) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปีและโบนัสผลประกอบการพิเศษ - ค่าทำงานล่วงเวลา - ทุนการศึกษาบุตร และอื่นๆ
ติดต่อ
POSCO (Thailand) Co., Ltd.
128/1 ม. 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เว็บไซต์: http://www.poscothailand.com