บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทย เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2492 โดยให้บริการด้านประกันชีวิต ครบทุกประเภท รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการลงทุน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในชนบท ทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม บริษัทฯ เป็นสถาบันการเงินที่มีผลงานและความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเราได้พัฒนาระบบบริหารงาน บุคลากร และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริการประชาชนอยู่เสมอ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอกอยู่ในวงเงิน 10,000 บาท และผู้ป่วยนอกอยู่ในวงเงิน 50,000 บาท)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.ocean.co.th
ใช้งานแผนที่