บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
9/425-7 ซ.รามอินทรา 4/1 ถ.รามอินทรา 10200