บริษัท เอ็มโก้ บีเคเค จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้เช่ารถยนต์
สวัสดิการ
ค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม อบรมสัมมนา วันหยุดประจำปี วันหยุดพักร้อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มโก้ บีเคเค จำกัด
589/146 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้องเลขที่ OI-26-D2A ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260