บริษัท เมอิโยชะ จำกัด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจัดทำบัญชี และะธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2540
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. นำเที่ยวให้กับพนักงาน ปี 1 - 2 ครั้ง 3. มี OTและ Bonus
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมอิโยชะ จำกัด
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 (ด้านหลังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน) 10500