บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด และรับจ้างผลิต แปรรูป หรือขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - รถรับ - ส่ง - อาหารกลางวัน - ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด
298 หมู่ 4 ซอย 5
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่