บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด และรับจ้างผลิต แปรรูป หรือขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - รถรับ - ส่ง
  • - อาหารกลางวัน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด
298 หมู่ 4 ซอย 5
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่