เป็นกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ทำธุรกิจเกี่ยวกับพืชไร่ ข้าวลูกผสม ปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืชสวน ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร และธุรกิจเครื่องพืชพลังงาน
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
97 ถนนเย็นจิต 10120
เว็บไซต์: www.cpcrop.com