บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัทฯ ในกลุ่มไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) ดำเนินกิจการด้านให้เช่าแบบลีสซิ่งและการลงทุน
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิตหมู่
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - โบนัส
  • - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด
304 อาคารทีเอฟกรุ๊ป ชั้น 9 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240