บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัทฯ ในกลุ่มไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) ดำเนินกิจการด้านให้เช่าแบบลีสซิ่งและการลงทุน
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิตหมู่ - เครื่องแบบพนักงาน - โบนัส - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด
304 อาคารทีเอฟกรุ๊ป ชั้น 9 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240