บริษัท พัฒนาด๊โฮมมาร์ท จำกัด
ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างเครือ SCG (ร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท)
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. Uniform 3. เงินช่วยการศึกษาบุตร 4. ประกันชีวิต 5. โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนาด๊โฮมมาร์ท จำกัด
865/1 ถนนเพชรเกษม 73000
ใช้งานแผนที่