บริษัท เคเซีย เจมส์ จำกัด
เป็นบริษัทที่มั่นคง ธุรกิจเกี่ยวับกับเครื่องประดับ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคเซีย เจมส์ จำกัด
1807/11 ซอย เจริญกรุง69 10120