บริษัท เอแอลไอ เน็ตเวิร์ก จำกัด
บริษัททำธุรกิจให้บริการด้าน IT-support
และวางระบบเน็ตเวิร์กให้กับบริษัทและโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
รวมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด
และรับปรึกษาและดูแลServerและClient
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอแอลไอ เน็ตเวิร์ก จำกัด
9/33 หมู่ 3 20000
ใช้งานแผนที่