บริษัท ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตสินค้า คลีนรูม ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็คทอนิคส์ / อาหารและยา
สวัสดิการ
-ประกันสังคม / เบี้ยขยัน / ค่ารถ / โบนัสตามผลประกอบการ -ค่าน้ำมันรถ+ค่าโทรศัพท์ (สำหรับพนักงานขาย) -คอมมิชชั่นจากการขาย ต่อเดือน และต่อปี (สำหรับพนักงานขาย)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทูเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
75/8 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.p2mgroup.com