บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ในการให้บริการไอที แบบครบวงจร ที่มีลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และภูมิภาค ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในด้านการจัดการ และด้านเทคนิค ทำให้ทีมงานสามารถให้บริการ และพัฒนาโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการ ทันสมัยอยู่เสมอ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามข้อตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด
89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต 10210
เว็บไซต์: www.openserve.co.th