เป็นบริษัทในเครือของ วิริยะกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจขนส่งปูนซีเมนต์ผสมเสร็จให้กับ CPAC ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- ปรับประจำปี - ชุดฟอร์ม - อื่นๆตามกฏหมาย - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วี แอนด์ จี ลอจิค จำกัด (บริษัทในเครือกลุ่มวิริยะกรุ๊ป)
100/46-47 อาคารว่องวานิช ตึกบี ชั้น 18 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
ปอ.4-2,ปอ.168,ปอ.517,ปอ.137
ใช้งานแผนที่